What 500 elections in 28 European countries can tell us about the effects of anti-immigrant rhetoric

Elizabeth Dekeyser, MICHAEL FREEDMAN

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתאנגלית
כתב עתThe Washington Post
סטטוס פרסוםפורסם - 2018
פורסם באופן חיצוניכן

פורמט ציטוט ביבליוגרפי