Preface

Ofer Arieli, Anna Zamansky

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר מערכת

שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
עמודים (מ-עד)205-207
מספר עמודים3
כתב עתIfCoLoG Journal of Logics and their Applications
כרך6
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - מרץ 2019

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.2600.2604???
  • ???subjectarea.asjc.2600.2609???

פורמט ציטוט ביבליוגרפי