תקציר

Modern thinkers have often declared the end, or even the ""death,"" of the subject and have been searching for new ways of ""being a self."" Indeed, many contemporary scholars regard this search as one of the most significant effects of the general crisis of secularity. Post-Subjectivity is a contribution to that search, conducted with a renewed attention to the centrality of religion, in a pluralistic and global context. This volume of essays guides the reader through, but also beyond, the crise...
שפה מקוריתאנגלית
מקום הפרסוםNewcastle upon Tyne
מספר עמודים241
מסת"ב (אלקטרוני)1443856746, 144385932X, 9781443856744
סטטוס פרסוםפורסם - אפר׳ 2014

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.1200.1211???

נושאי הקטלוג המאוחד

  • uli
  • Phenomenology -- Congresses
  • Philosophical theology -- Congresses
  • Self (Philosophy) -- Congresses
  • Subjectivity -- Congresses

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Post-subjectivity'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי