תקציר

A measurement of the top-quark mass (mt) in the tt¯ → lepton + jets channel is presented, with an experimental technique which exploits semileptonic decays of b-hadrons produced in the top-quark decay chain. The distribution of the invariant mass mℓμ of the lepton, ℓ (with ℓ = e, μ), from the W-boson decay and the muon, μ, originating from the b-hadron decay is reconstructed, and a binned-template profile likelihood fit is performed to extract mt. The measurement is based on data corresponding to an integrated luminosity of 36.1 fb−1 of s = 13 TeV pp collisions provided by the Large Hadron Collider and recorded by the ATLAS detector. The measured value of the top-quark mass is mt = 174.41 ± 0.39 (stat.) ± 0.66 (syst.) ± 0.25 (recoil) GeV, where the third uncertainty arises from changing the Pythia8 parton shower gluon-recoil scheme, used in top-quark decays, to a recently developed setup. [Figure not available: see fulltext.].

שפה מקוריתאנגלית
מספר המאמר19
מספר עמודים56
כתב עתJournal of High Energy Physics
כרך2023
מספר גיליון6
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 1 יוני 2023

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.3100.3106???

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Measurement of the top-quark mass using a leptonic invariant mass in pp collisions at √s = 13 TeV with the ATLAS detector'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי