שפה מקוריתערבית (ישראל)
מהדורהالطبعة الأولى
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

סדרות פרסומים

שםسلسلة مساحة ابداع ؛

פורמט ציטוט ביבליוגרפי