תרגילי סדר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

"היום אנחנו לא לומדים, היום אנחנו עושים רק תרגילי סדר". ההכרזה הזאת, של המורה לדקדוק ב- KIND OF, המחזה של אופירה הניג בשיתוף אחרים, נראית סתמית ויומיומית, אבל היא שקרית. מיתממת. תרגילי סדר הם לימוד אמיתי, אולי הלימוד המשמעות ביותר מבחינתה של מערכת החינוך שהמחזה פורש לפנינו. כדי שלימוד יהיה אפקטיבי, יחלחל לרבדים העמוקים ביותר של התלמידים, עליו למוסס את המגננות שלהם, לנטרל את מודעותם לכך שאנחנו ברגעים של למידה, את החשד. לכן הוא משים עצמו חלול, שולי, ״רק״. רק תרגילי סדר. עניין אסתטי. לא צריך ללמוד. אפשר לא לחשוב על כלום, להשתעמם, כל עוד זזים לפי ההוראות. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)65-74
מספר עמודים10
כתב עתהמשפט ברשת
כרך5
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Arabic language
  • חינוך פוליטי
  • יהודים וערבים בתיאטרון (מוטיב)
  • שפה ערבית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי