תפקוד התנהגותי ורגשי של ילדים ובני נוער בפנימיות רווחה: תרומתם של מאפיינים אישיים, קרבנות לאלימות והערכת האקלים החברתי בפנימייה

שולמית פינצ'ובר, שלהבת עטר-שורץ

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המחקר בחן את תפקודם ההתנהגותי והרגשי של 1314 מתבגרים (גילאי 11-19) ששהו ב-32 פנימיות שיקומיות וטיפוליות באחריותו של משרד הרווחה. זאת באמצעות משתנים אישיים של החניך ומשפחתו (גיל, מגדר, השתייכות תרבותית ותדירות הקשר עם ההורים הביולוגיים) ומשתנים הקשורים בחוויית השהות בפנימייה (קורבנות לאלימות מצד חניכים אחרים בפנימייה והאקלים החברתי בפנימייה) (מתוך המאמר). שיטת המחקר: מחקר כמותני
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)61-90
מספר עמודים30
כתב עתמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
כרך36
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • אלימות
  • השמה חוץ ביתית
  • ילדים בסיכון
  • פנימיות וכפרי נוער
  • שירותי רווחה
  • תוקפנות אצל ילדים ונוער
  • תפקוד התנהגותי -- הערכה וניתוח

פורמט ציטוט ביבליוגרפי