תעשיית הרובוטיקה הישראלית ככלי לצמיחה כלכלית בתקופה הפוסט משברית

ארז כהן, צבי שילר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מהפיכת ההיי-טק שהניעה את הכלכלה הישראלית בעשרים השנים האחרונות הגיעה למבוי סתום כדרכן של מהפכות טכנולוגיות מתבגרות, תהליך שהועצם על ידי המשבר הכלכלי העולמי של 2009. דעיכה של מהפכה טכנולוגית אחת לעיתים מובילה לצמיחתה של מהפכה טכנולוגית אחרת המנצלת את התשתיות שפותחו במהפכה הקודמת. תחום הרובוטיקה מתפתח בקצב מואץ בשנים האחרונות בעולם ונשען על הישגי מהפיכת ההיי-טק הקודמת שהתמקדה בתקשורת, תוכנה ואלקטרוניקה. מעקב אחר התפתחות תחום הרובוטיקה בארץ מצביע על תעשייה רווחית וחדשנית המתפתחת בקצב הדומה להתפתחותה של תעשיית היי-טק בשנות התשעים של המאה הקודמת. הפניית משאבים לעידוד תעשיית הרובוטיקה תוך ניצול התשתיות הקיימות צפוי להוביל לפיתוח תעשייה חדשנית שתנצל את היתרונות היחסיים של המשק הישראלי ביזמות וטכנולוגיה ותהווה בסיס לפיתוח תעשיית ייצוא מצליחה לעשרים השנים הבאות.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)231-258
מספר עמודים28
כתב עתמדינה וחברה
כרך7
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • חברות היי טק
  • מדיניות כלכלית
  • משבר כלכלי
  • צמיחה כלכלית
  • רובוטיקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי