תעודה: המסע של מסעות בנימין מטודלה במאה השש-עשרה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

קטע מחיבור "מסעות בנימין" בתרגומו החופשי של בניטו אריאס מונטאנו מלטינית.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)98-103
מספר עמודים6
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך117
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • Tourism -- History
  • Travelers' writings -- History and criticism
  • אריאס-מונטאנו, בניטו -- 1527-1598
  • בנימין מטודלה
  • מסעות
  • ספרות נוסעים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי