תמורות: [שיר]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)36
מספר עמודים1
כתב עתמשיב הרוח: כתב עת לשירה יהודית ישראלית
כרךנ"א
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP Publications

  • ihp

פורמט ציטוט ביבליוגרפי