תמ"א 100 - תוכנית מתאר ארצית 100 [ריאיון] / המרואיין: אדריכל יורם גינזבורג

פרסום מחקרי: תוצר מחקר אחראחר

תקציר

תוכניות המתאר הארציות של ישראל נראות עדין כמו שרטוט של מפת גבולות 67'. ההתעלמות המופגנת מיהודה ושומרון צורמת ומקוממת. תמ"א 100 מבקשת לשנות את המציאות וגם את המפה.
שפה מקוריתעברית
כרך9 (מרחשון תשע"ח, 2017), עמ' 12-13
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

סדרות פרסומים

שםריבונות

Keywords

  • החלת החוק הישראלי בשטחים המוחזקים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי