שינוי לשוני ועמידות לשינוי: הגיית העיצורים הלועיים בקהילה התימנית בראש העין

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחשינוי ושונות בלשון
עמודים97-112
מספר עמודים16
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

Keywords

  • Hebrew language
  • Jews
  • Modern -- Pronunciation
  • Sociolinguistics -- Israel -- Case studies
  • Yemeni -- Israel -- Rosh Ha'ayin -- Languages

RAMBI Publications

  • rambi
  • Hebrew language, Modern -- Pronunciation
  • Jews, Yemeni -- Israel -- Rosh Ha'ayin -- Languages
  • Sociolinguistics -- Israel -- Case studies

פורמט ציטוט ביבליוגרפי