רפואה שחורה בישראל: היבטים פוליטיים-חברתיים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המושג "רפואה שחורה" מתייחס למגוון של פעילויות הננקטות על ידי יחידים המבקשים לספק לעצמם שירותי בריאות עדיפים, באופן שהוא לא חוקי או שהוא על גבול החוקיות. פעולות אלו כוללות תשלום ישיר לרופאים בעד קיצור תור לטיפול (בעיקר לניתוחים); תשלום לרופא על מנת שהוא עצמו יטפל בחולה באופן אישי; מתן מתנות והטבות למטפל לפני הטיפול או לאחריו; תרומות של מכשור וציוד רפואי או כסף לרכישת ציוד רפואי למחלקה וכיוצא באלו. לטענת המחבר, רופאים, מנהלים ומטופלים מתייחסים לפעולות אלו כאל דרכים נורמטיביות ומקובלות להבטיח טיפול טוב יותר, והן מהוות חלק אינטגרלי מהתרבות הארגונית בחלקים נרחבים מאוד במערכת הבריאות הישראלית. המחבר מתייחס למאפיינים השליליים של התופעה, לסיבות שרופאים נוטלים תשלומים שחורים ולתופעת השר"פ, שהיא לדעתו מיסוד חוקי של רפואה שחורה על ידי המדינה. לטענתו, באמצעות סידור זה מקבלי ההחלטות אשר מלכתחילה הזניחו את מערכת הבריאות, מאפשרים הסדר מוסדי בעבור בעלי היכולת, בעוד מעוטי היכולת נשארים ללא פתרון.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)6-8
מספר עמודים3
כתב עתחברה
כרך48
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Health services administration -- Israel
  • מערכת הבריאות בישראל
  • רפואה שחורה
  • שירותי רפואה פרטיים (שר"פ)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי