רישומיו של הוויכוח ההיזיכסטי במקורות ההגותיים היהודיים הביזנטיים במאה הארבע עשרה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)237-280
כתב עתKabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts
כרך31
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

פורמט ציטוט ביבליוגרפי