קרימינולוגיה יהודית רוחנית

יצחק בן-יאיר, נתי רונאל

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

המאמר טוען כי על אף שדתות ואסכולות רוחניות ניסו להסביר, למנוע ואף לפתור עבריינות על ידי הגדרת כללים רוחניים שאמורים להנחות את האדם בכל תחומי חייו, הידע העצום שנצבר בדתות ובמסורות הרוחניות נזנח בחברה החילונית המודרנית. לפיכך, הקרימינולוגיה המודרנית היא בעיקרה חילונית ומתעלמת מידע רוחני ומיכולתו הפוטנציאלית לתרום להתמודדות עם עבריינות, חרף יעילותן של התורה והתרגול הרוחניים בהשגת שיקום מחקרי זה וניתן להצביע על צמיחה של נושאים הקשורים לדתיות ולרוחניות. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהJewish Spiritual Criminology
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחדעיכת הרוח
כותר משנה של פרסום המארחספר יובל התשעים לכבוד שלמה גיורא שוהם
עורכיםC. Bin Nun
מקום הפרסוםתל אביב
עמודים251-269
מספר עמודים19
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

סדרות פרסומים

שםהסדרה למדע ורוח
מוציא לאוראבי אלקיים

IHP Publications

 • ihp
 • Crime
 • Judaism
 • Religion
 • Spiritual life
 • Spirituality
 • דת
 • יהדות
 • פשע
 • רוחניות

RAMBI Publications

 • rambi
 • Criminology -- Philosophy
 • Criminology -- Religious aspects -- Judaism
 • Good and evil -- Religious aspects -- Judaism

פורמט ציטוט ביבליוגרפי