קריטריונים אפיסטמיים של תלמידים להערכת סרטוני יוטיוב

פאיז עבד, שרית ברזלי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנס

תקציר

המטרה של מחקר זה הייתה לבחון את הקריטריונים האפיסטמיים של תלמידים להערכת סרטוני YouTube בהשוואה לקריטריונים שלהם להערכה של אתרי אינטרנט. תלמידי כיתה ח' התבקשו להעריך ולדרג חמישה סרטוני YouTube וחמישה דפי אינטרנט העוסקים בנושא שינוי אקלים ולנמק את הדרוגים שלהם. נימוקי התלמידים קודדו לפי סכמה לקידוד קריטריונים אפיסטמיים שהורחבה והותאמה לצורך מחקר זה. הקריטריונים האפיסטמיים שהועלו על-ידי התלמידים סווגו לשלוש קטגוריות ראשיות: קריטריונים תקשורתיים (כולל קריטריונים חזותיים, קוליים, תוכניים, וחווייתיים), קריטריונים ייצוגיים (כולל איכות ואמינות הייצוג של התופעה) וקריטריונים של השגת מטרות אפיסטמיות (כולל השגת מטרות כגון הבנה ולמידה). מהממצאים הראשוניים עולה שקיים דמיון רב בין הקריטריונים האפיסטמיים של תלמידים להערכה של סרטוני YouTube ולהערכה של אתרי אינטרנט. יחד עם זאת, נראה שהתלמידים נטו להזכיר קריטריונים של השגת מטרות אפיסטמיות וקריטריונים המתייחסים לחוויית השימוש בשכיחות גבוהה יותר כאשר העריכו סרטוני YouTube בהשוואה לאתרי האינטרנט. ממצאים אלו מעלים את האפשרות שהערכה של סרטוני YouTube מבוססת במידה רבה יותר על החוויה האישית של הצופים. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהLearners’ Epistemic Criteria for Evaluating YouTube Videos
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
מקום הפרסוםRa'anana
עמודים251ע-247ע
מספר עמודים235
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • אתרים באינטרנט
  • מדידה והערכה
  • תאוריית הידע
  • תלמידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי