קידום בריאות: מתיאוריה למעשה

ארנה בראון-אפל (עורך), ניהאיה דאוד (עורך), דיאן לוין-זמיר (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

קידום בריאות הנו תחום חשוב בבריאות הציבור אשר תופס תאוצה בשנים האחרונות הן במערכות בריאות בארץ והן בעולם. לראשונה בישראל, אנו שמחים להגיש לקהל האקדמי והמקצועי, ספר אשר מציג את הפן התיאורטי והמעשי בתחום קידום הבריאות. עשרים ושניים מומחים מובילים בתחום קידום הבריאות בישראל, חברו יחדיו על מנת להביא תמונה כוללת של התחום מזוויות שונות ומגוונות הן בהיבט הישראלי והן בהיבט העולמי. הספר מחולק לשלושה חלקים עיקריים – רקע תיאורטי, אסטרטגיות ומודלים לשינוי בקידום בריאות וקידום בריאות בקרב אוכלוסיות מיוחדות. ניתן למצוא בין פרקי הספר נושאים כגון תיאוריות מובילות בתחום קידום הבריאות, אמנות בינלאומיות, סביבות מקדמות בריאות וקידום בריאות לפי גישת ”המסגרות“, אוריינות בריאותית, סוגיות אתיות ותפקיד התקשורת בקידום בריאות, מודלים לתכנון התערבות הערכת תכניות, קידום בריאות באוכלוסיות שונות ועוד נושאים רבים.
כותר מתורגם של התרומהHealth promotion from theory to practice
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםתל אביב
מספר עמודים347
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

Keywords

  • Health education -- Israel

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'קידום בריאות: מתיאוריה למעשה'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי