קידום בריאות הנפש בחברה הערבית בישראל

Anwar Khatib, David Roe, חנוך ירושלמי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

הספר מיועד לכל אדם המתעניין בשינוי, בשיקום, בשילוב ובהחלמה של אנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית בחברה. תוכנו נועד למתמודדים, למשפחות, לחוקרים, לסטודנטים, לאנשי מקצוע, לאנשי חוק וממשל ולקהל הרחב. משנת 2007 שבה פירסמנו את ספרנו הראשון "שיקום והחלמה בבריאות הנפש - קריאה מנקודות מבט שונות - פרקטיקה, מדיניות ומחקר" קרו דברים רבים והם מעידים שחלומות יכולים להתגשם. אף שאנחנו עדיין בתוך תהליך השינוי, היום אנו יודעים שבשיח נכון בין האדם לחברה, אנשים עם מגבלה פסיכיאטרית יכולים להחלים ולהשתלב בחברה. אנחנו גאים להציע לכם ספר חדש עם מאמרים שעוסקים בתפיסות / אמונות, במחקר, בנסיון אישי והשימוש שנעשה בו. כן מתוארים בו מודלים חדשים והתנסות בעבודה היום-יומית. בספרנו הראשון היינו מקוריים וגאים להביא לפניכם בשער הראשון מאמרים מנסיון אישי של מתמודדים וחשבנו שבכך נשמיע את קולם ותהיה זו אמירה שמזמינה להקשיב לקולות האלה ולשים נושאים אלו כשווים בערכם לידע האקדמי והמקצועי שאנו אוספים כבר זה למעלה מעשרים שנים. הפעם ערבבנו בין המאמרים ובין הכותבים. ראינו שהמתמודדים הם בעלי הידע מתוך נסיון, החוקרים ואנשי המקצוע עובדים יחד ורצינו לתת ביטוי לכך בספר." --
כותר מתורגם של התרומהPromoting Mental Health In Arab Society in Israel
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחנגד כל הסיכויים : משיקום ומהחלמה בבריאות הנפש לשילוב קהילתי
עורכיםנעמי הדס לידור, מקס לכמן
מקום הפרסוםקרית אונו
עמודים441-461
מספר עמודים21
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

Keywords

  • Mental health policy -- Israel

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'קידום בריאות הנפש בחברה הערבית בישראל'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי