פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי ברשויות מקומיות בישראל: רה-מוניצפליזציה או "התבגרות"?

ערן רזין, אסנת אלרון, אנה חזן, שונמית קרין (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

תקציר

"שותפויות מוניציפליות-פרטיות כוללות מימון, בנייה, תפעול ותחזוקת תשתיות ציבוריות באמצעות התקשרויות BOT/PFI, חברות משותפות לרשות מקומית ולמגזר הפרטי ומינוף השקעות בשיתוף המגזר הפרטי באמצעות קרקעות העירייה. המחקר הנוכחי מראה שהתקשרויות BOT איבדו פופולריות ברשויות המקומיות, אך לא בגלל תמורה אידאולוגית, אלא בגלל ריבית נמוכה מאוד שמבטלת את המניע המימוני. בולטת האכזבה מהתקשרויות BOT בשני תחומים שנתפשו כבעלי פוטנציאל מבטיח: מתקני טיהור שפכים ושירותים חברתיים. עם זאת, התקשרויות BOT נותרו בארגז הכלים של הרשויות המקומיות והמחקר מצביע על "התבגרות" התחום ומעבר מדומיננטיות המניע המימוני למניעים מקצועיים להתקשרויות. קיימת מחלוקת בסוגיית הקמתן של חברות בת משותפות לרשות מקומית ולחברה פרטית ונדרשת הערכה מחדש של המדיניות הרגולטורית, בכיוון שאינו מסתייג מראש מהתקשרויות כאלו, אך גם שאינו מנתב רשויות מקומיות לשיטת ה-BOT כאשר אין זו השיטה המועדפת עליהן"--מן המעטפת האחורית.
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מספר עמודים60
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

סדרות פרסומים

שםפרסום
מוציא לאורמחקרי פלורסהיימר - המכון ללימודים עירוניים ואזוריים - האוניברסיטה העברית בירושלים
כרךמס' 1/91

נושאי הקטלוג המאוחד

  • uli
  • Cities and towns -- Economic aspects
  • City economics
  • Economics of cities
  • Local government -- Israel
  • Public-private sector cooperation -- Israel
  • Urban economics

פורמט ציטוט ביבליוגרפי