פיתוח והטמעה של קורסי MOOCs כחלק מתוכנית הלימודים האקדמית באוניברסיטת תל אביב

טל סופר, ענת כהן, רפי נחמיאס

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המחקר המוצג במאמר מתאר את היקף ועוצמת הפעילויות אשר התקיימו במהלך הוראת קורסי MOOC בארכיאולוגיה ובמדעי החיים באוניברסיטת תל-אביב. זאת מנקודת מבט מערכתית הבוחנת את הישימות של שמוש בסביבת למידה של קורסי MOOC ללמידה אקדמית.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהכנס הארצי השנתי השנים עשר 2014 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי)
עמודים33-39
מספר עמודים7
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • אוניברסיטת תל-אביב
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • קורס MOOC

פורמט ציטוט ביבליוגרפי