"פירוש של מאור הקדש": גלגולי מדרשות ה"זוהר" בפירוש לא-ידוע לעשרת הדיברות מאת ר' משה די ליאון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מבין כתביו של ר' משה די ליאון (להלן: רמד"ל) בקבלה שלשונם עברית ידועים בעיקר חיבוריו הארוכים בקבלה התאוסופית, שנכתבו בשנות השמונים והתשעים של המאה השלוש עשרה ואולי אף קודם לכן ורובם נדפס. בצד זאת, פזורים בכתבי־יד קטעים קצרים פרי עטו, שמרביתם פירושים על דרך הקבלה המוקדשים לנושאים ממוקדים, על פי רוב תחת הכותרת 'סודות'. היקרותן החוזרת ונשנית של קבוצות מובחנות של 'סודות' בכתבי־יד שונים מסייעת להנחה כי רמד"ל חיברם בסמיכות זה לזה ואולי אף הועידם לשכון יחדיו. לכתיבת הסודות והפירושים הקצרים קרובה סוגה אחרת והיא קטעי השאלות והתשובות שרמד"ל חיבר או ערך. זמן כתיבתן של תשובות אלה לא הובהר בוודאות עד היום ולא נעשה ניסיון למקמן ביחס לכתביו האחרים. מכל מקום, מבחינה רעיונית הפירוש שיידון להלן ניצב במובהק על התפר שבין שתי סוגות קרובות אלה. מטעמים אלה ומסיבות שעוד תתבהרנה להלן, יש בחיבורו זה משום תרומה לחקר תולדות הרעיונות של רמד"ל, שחידושיו ופיתוחיו קשורים בקשר הדוק להיווצרותה של 'ספרות הזוהר' בסוף המאה השלוש עשרה.
כותר מתורגם של התרומהPerush shel Meor haQodesh: The Metamorphoses of Zoharic Homilies in R. Moses de León's Hitherto Unknown Commentary on the Ten Commandments
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)121-156
מספר עמודים36
כתב עתמחקרי ירושלים במחשבת ישראל
כרךכד
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP Publications

 • ihp
 • Archaeological dating
 • Cabala
 • Manuscripts, Hebrew
 • Moses ben Shem Tov -- de Leon -- 1250-1305
 • Ten Commandments
 • Zohar
 • זהר (ספר)
 • כתבי יד עבריים
 • משה בן שם טוב -- די לאון -- נפטר 1305
 • עשרת הדברות
 • קבלה
 • תארוך

RAMBI Publications

 • rambi
 • Cabala -- Manuscripts
 • Moses ben Shem Tov -- de Leon -- 1250-1305
 • Ten Commandments -- Criticism, interpretation, etc
 • Zohar -- Criticism, interpretation, etc

פורמט ציטוט ביבליוגרפי