פוריות ואימהות: מחקר איכותני בקרב חולות סרטן שד צעירות

סוזי מודיאנו-גטניו, אפרת דגן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מטרתו של מחקר זה הוא תיאור חווייתן הרגשית של חולות סרטן שד צעירות, בהקשרים של זוגיות, פוריות, אימהות ותכנון משפחה. ממצאי המחקר הצביעו על ארבעה תחומי תוכן עיקריים: 1. המתח הקיים בין הריון ולידה המייצגים חיים, אל מול המחלה המייצגת חידלון. תחום זה עוסק בסוגיות של פוריות וכולל את הדינמיקה של החולות מול הרופאים, ואתהמשמעות שיש לשימור הפריון עבור כל אישה ואישה. 2. הפשרות בתכנון המשפחה שנעשו על ידי הנשים, והחשש הקיים מפני כניסה להריון לאחר ההחלמה מהמחלה. 3. היבטים של נשיות, מיניות ודימוי גוף בצל מחלה "נשית". 4. הדילמות והמשבר שבמפגש של החולות הרווקות עם בנק הזרע. הממצאים מצביעים על הצורך בהרחבת השירותים בהקשר לשימור הפריון, הניתנים לחולות סרטן שד בגיל הפוריות טרם הטיפולים. נושא הפריון צריך לעלות באופן יזום על ידי המטפלים. יש ליצור קווים מנחים מחייבים ואחידים בתחום זה וכמו כן, לדון עם החולות בחלופות העומדות לרשותן לשמר את פוריותן ולאפשר להן בחירה. נראה כי אחיות עשויות לספק מענה לבעיות שעלו מדברי הנשים במחקר הנוכחי, ונמצא לכך הד גם בספרות המקצועית. (מתוך המאמר) מאמר זה הוא חלק ממחקר שנעשה, במסגרת לימודים לתואר שני ובהנחיית דר' אפרת דגן, בחוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)6-15
מספר עמודים10
כתב עתביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל
כרך23
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • אימהות
  • ייעוץ רפואי
  • מדיניות טיפול
  • סרטן שד
  • פוריות ועקרות אצל נשים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי