עמידות מבנים ברעידות אדמה: מבוא ומושגים כלליים

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםאריאל
מספר עמודים157
מהדורהמהדורה שלישית
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

נושאי הקטלוג המאוחד

  • uli

פורמט ציטוט ביבליוגרפי