על חבל דק: דמוקרטיה וערכיה בהגות הציונית הדתית

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

הציונות הדתית היא תנועה שנעה בין קטבים. מצד אחד היא שותפה מלאה למעשה הציוני, שהוא פרי יוזמה אנושית מובהקת, ומצד שני היא מכירה בסמכות אלוקית המעורבת בהיסטוריה ובאירועיה. היחס לדמוקרטיה כצורת שלטון וכמערכת ערכים מחדד את המתח היסודי של הקיום הציוני־דתי. ספר זה בוחן את מערכת הזיקות שבין הציונות הדתית לדמוקרטיה בתקופת היישוב ובתקופות השונות של מדינת ישראל, החל מראשיתה, דרך תנופת ההתנחלות בהשראת 'גוש אמונים' ועד לשנים האחרונות. כמו כן הוא דן ביחסה של הציונות הדתית לערכים דמוקרטיים ובמיוחד היחס לדמות הערבי.
כותר מתורגם של התרומהWalking a Tightrope: Religious Zionism and Democracy
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מספר עמודים300
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

סדרות פרסומים

שםמסות פרשנות ותרבות סדרה דשה
מוציא לאורכרמל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי