עלות שירותי הרווחה: ישראל במבט השוואתי

מיכאל שלו, ג'וני גל, שגית אזרי-ויזל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

נתונים שאסף ה- OECD מאפשרים להשוות בין נתח המשאבים הלאומיים שהוקדש לרווחה בישראל בשנים 1995-2007 (לרבות בריאות ודיור) ובין זה של כלכלות מתקדמות אחרות. במחקר התגלה שההוצאה החברתית הציבורית בישראל נמוכה בהשוואה לחמש מדינות מערב אירופה שנכללו בבדיקה, ובמרבית התחומים (למעט בריאות) היא דומה לארצות הברית. ממשלת ישראל משקיעה משאבים מעטים יחסית בתחומים שיש להם פוטנציאל לשפר את רווחתם הכלכלית של האזרחים בטווח הארוך: מדיניות תעסוקה פעילה, דיור ותמיכה במשפחות עם ילדים. עוד נמצא כי ההכנסה שמעניקה המדינה לאזרחיה לאחר הפרישה באמצעות הביטוח הלאומי נדיבה הרבה פחות מאשר במדינות אירופה שנבדקו, אך ההוצאות הקשורות לפנסיות של עובדי ציבור גבוהות. היקפן הכולל של ההוצאות הציבוריות על התחום החברתי בישראל צנח במהלך שנות האלפיים בקצב שאין שני לו במדינות האחרות, והקיצוצים בלטו במיוחד בתכניות המשרתות בעיקר אוכלוסיות פגיעות כלכלית. ההוצאות הפרטיות על בריאות ועל פנסיות נמצאות בעלייה, אך עדיין נמוכות בהרבה ביחס לארצות הברית ולחלק מהמדינות באירופה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)313-361
מספר עמודים49
כתב עתדוח מצב המדינה
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP Publications

 • ihp
 • Economic policy
 • Employment (Economic theory)
 • Family allowances -- Israel
 • Guaranteed annual income
 • Housing
 • Pensions
 • Social policy
 • Social service
 • Statistics -- Tables
 • Unemployment insurance
 • או.אי.סי.די. (ארגון)
 • ביטוח אבטלה
 • דיור
 • הבטחת הכנסה
 • הוצאה לאומית
 • השוואה
 • מדיניות חברתית
 • מדיניות כלכלית
 • סטטיסטיקה -- טבלאות, דיאגרמות וכו'
 • פנסיה
 • קצבאות ילדים
 • שירותי רווחה
 • תעסוקה

RAMBI Publications

 • rambi
 • Israel -- Economic conditions
 • Israel -- Politics and government
 • Medical care -- Israel
 • Medicine -- Israel
 • Older people -- Israel
 • Poverty -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי