עזבונו של דוד פוגל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)42-44
מספר עמודים3
כתב עתמאזנים; ירחון לספרות
כרךפ"ו
מספר גיליון6
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

פורמט ציטוט ביבליוגרפי