"עדים במדים"

ניצה דוידוביץ, אמיר השכל, דן סואן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

משלחות צה"ל לפולין - חינוך לערכים או אינדוקטרינציה? ממצאי המחקר מעלים כי הערכים האוניברסאליים מתחזקים בקרב חברי המסע, בעוד הערכים הפרטיקולאריים כגון זהות יהודית-ציונית, גאווה לאומית וחשיבות הסמלים היהודיים - פוחתים בעקבותיו. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)28-31
מספר עמודים4
כתב עתמזכר
כרך41
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP Publications

 • ihp
 • Holocaust memorial trips -- Poland
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Study and teaching
 • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel
 • Jews -- Identity -- Study and teaching
 • Soldiers
 • ביקורים באתרי השואה -- פולין
 • חיילים
 • חינוך לזהות יהודית
 • צה"ל
 • שואה -- לימוד והוראה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי