עבודה ומלחמה: עולמה של דגניה ודרכו של טרומפלדור

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

המאמר חוזר לימי שהותו של טרומפלדור בארץ ערב מלחמת העולם הראשונה. השורשים הארץ-ישראליים של זהותו של יוסף טרומפלדור עוצבו בדגניה, המקום שבו חי כשנה, פרק הזמן הארוך ביותר ששהה בארץ ישראל. חזן מצביע על דגניה ועל תל חי כשני מיתוסים משלימים של תנועת העבודה, ומנתח את משמעותם באמצעות דמויותיהם של טרומפלדור ושל יוסף בוסל, שהיה האישיות הבולטת בין מייסדי הקבוצה הראשונה, מצא את מותו בטביעה בכנרת ב-30 ביולי 1919, שבעה חודשים טרם הקרב בתל חי. שני האישים ושתי נקודות ההתיישבות ייצגו שניים מרעיונות היסוד של מחנה הפועלים הארץ-ישראלי: כיבוש האדמה וכיבוש השמירה. המאמר בוחן את הזיקות ואת המתחים והמשקעים שחיברו את דגניה ותל חי והפרידו ביניהן במציאות ובתודעה. לימים, במהלך מלחמת העצמאות, עמדה גם דגניה לפני דילמת הנסיגה שהעסיקה את תל חי כמעט שלושה עשורים קודם לכן.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחתל חי, 2020-1920;
כותר משנה של פרסום המארחבין היסטוריה לזיכרון‏
עורכיםיעל זרובבל, אמיר גולדשטיין
מקום הפרסוםירושלים
עמודים74-102
מספר עמודים29
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

IHP Publications

 • ihp
 • Deganya Alef (Israel)
 • Eretz Israel -- History -- 1799-1917
 • Holocaust memorials
 • Memorials
 • Tel Hai (Israel)
 • ארץ-ישראל -- היסטוריה -- 1800-1914
 • בוסל, יוסף
 • דגניה א' (קיבוץ)
 • הנצחה
 • טרומפלדור, יוסף -- 1880-1920
 • תל-חי

RAMBI Publications

 • rambi
 • Arab-Israeli conflict -- 20th century
 • Busel, Joseph -- 1891-1919
 • Deganya Alef (Israel)
 • Socialism -- Eretz Israel -- History -- 20th century
 • Trumpeldor, Joseph -- 1880-1920
 • World War, 1914-1918 -- Influence
 • Zionism -- Eretz Israel -- History -- 20th century
 • ha-Poʻel ha-tsaʻir

פורמט ציטוט ביבליוגרפי