ספורט כיחידה קרבית: עבודתן של עיתונאיות הספורט בישראל

אילן תמיר, עלינא ברנשטיין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

כניסתן של נשים רבות למקצוע העיתונות היא אחת מהתמורות המשמעותיות ביותר שחלו במוסד התקשורת בישראל בשנים האחרות. על רקע תופעת הפמיניזציה של התקשורת בולטת הכמות המזערית של עיתונאיות הספורט והצטרפותן המאוחרת אליה. המאמר מציג את נקודת מבטן של עיתונאיות הספורט ואת הייחוד של עבודתן במטרה לנסות ולאתר את הגורמים המרכזיים המעצבים את הפרקטיקה של נשים בעיתונות הספורט באמצעות הבנת החוויה של נשים במערכות התקשורת ובמגרשי הספורט וניתוח תפיסתן את תפקידן, כולל יחסן לספורט הנשים, אפשר להבין טוב יותר את יחסה של התקשורת לספורט הנשים, ובכלל זה את ההבדלים שבין אמצעי התקשורת השונים.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)20-28
מספר עמודים9
כתב עתקשר
כרך44
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

IHP Publications

 • ihp
 • Armies
 • Mass media and sports
 • Sex
 • Sexual harassment
 • Sports journalism
 • Women
 • Women athletes
 • אמצעי התקשורת וספורט
 • הטרדה מינית
 • מגדר
 • נשים
 • נשים בספורט
 • עיתונות ספורט
 • צבא

פורמט ציטוט ביבליוגרפי