מתקווה גדולה למציאות עגומה: התוצאות הכלכליות של האביב הערבי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מדוע פרצה "תרעומת הצעירים" במדינות ערב, ומדוע דווקא בסוף 2010 ובראשית 2011? האם תרעומת זו קשורה לתרעומת הצעירים הניכרת מאז פרוץ המשבר הכלכלי העולמי ב-2008 במדינות רבות בעולם, מפותחות ומתפתחות כאחד? אם כן, באיזה אופן? מטרתו של מאמר זה, בחלקו הראשון, לענות על שאלות אלו. בחלקו השני המאמר בוחן את התוצאות הכלכליות של האביב הערבי. בחלק השלישי תיבחן המדיניות הכלכלית שאימצו מדינות ערב שאינן משקי נפט מובהקים בתגובה למאורעות האביב הערבי. החלק האחרון דן בתנאי היסוד להצלחתן של מדינות אלו לחזור למסלול של צמיחה כלכלית, שהוא תנאי בסיסי להשבת היציבות הפוליטית. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהגל השלישי: מחאה ומהפכה במזרח התיכון (קובץ בעריכת אלי פודה ואון וינקלר)
מקום הפרסוםירושלים
עמודים272-295
מספר עמודים24
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • האביב הערבי, 2010-
  • המזרח התיכון -- כלכלה
  • המזרח התיכון -- משטרים
  • המזרח התיכון -- פוליטיקה וממשל
  • נפט ומוצריו -- המזרח התיכון
  • סוריה -- כלכלה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי