מרדכי סולטנסקי - קווים לדמותו וכתיבתו ההיסטורית

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחקראי מזרח אירופה בדורות האחרונים
עמודים170-195
מספר עמודים26
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

RAMBI Publications

  • rambi
  • Karaites -- History
  • סולטנסקי, מרדכי בן יוסף, קראי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי