מעשה רב: שיקול הדעת ההלכתי ועיצוב הזהות היהודית

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהMa'ase Rav: Halakhic Decision-Making and the Construction of Jewish Identity
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרמת גן
מספר עמודים220
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

סדרות פרסומים

שםמחשבות - סדרת מחקרים במחשבת ישראל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי