מעמדו ותפקידו של המורה בטיול - מבט מהעבר אל העתיד.

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מן התוכן: סקירה חינוכית היסטורית המבקשת להתחקות אחר תפקידו של המורה בטיול הבית ספרי, תוך תיאור תהליכי השינוי שעבר תפקיד זה במידת המעורבות. הסקירה פותחת בהצגת מקרה המבחן של המורה המטייל בימי העלייה הראשונה. בהמשך, נידון הניסיון למסד את הטיול הבית ספרי בתקופת שנותיה הראשונות של מדינת ישראל, אז חוקק חוק לימוד חובה. מתואר תפקידו של המורה בטיולי בית הספר לאור הפרופיל החדש של המורה אשר כלל גם את המורים העולים החדשים. לאחר מכן מתואר המעבר מהדרכת הטיולים על ידי המורים להדרכה מקצועית בטיולים, דבר אשר הרחיק את המורים מליבת הטיולים. לסיום, מוצע מבט לעתיד המעלה המלצות שונות לשיפור מעורבותו של המורה בטיול בית הספר.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)47-60
מספר עמודים14
כתב עתהטיול ככלי חינוכי-ערכי
כרך2
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

פורמט ציטוט ביבליוגרפי