"ממזרח שמש ועד מבואו": תשובת הרשב"א לחכמי עכו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

חכמי עכו עמדו בקשרים אמיצים עם ר' שלמה בן אברהם אבן אדרת (רשב"א), שהתגורר בברצלונה, על שפת הים התיכון, אך במרחק אלפי קילומטרים מעכו. קשרים אלו ידועים כבר מאות שנים מתוך הקבצים הנדפסים של 'שו"ת הרשב"א', אך ההיקף המלא והמרשים של הקשרים – למעלה משמונים שאלות ותשובות בתחומים שונים ומגוונים – מתברר אך ורק מתוך קובצי התשובות של הרשב"א הטמונים עדיין בכתבי יד. שניים מהשואלים שבעכו ידועים לנו בשמותיהם – ר' אליהו ור' יוסף דשאנטיש – אך מלבד שמותיהם איננו יודעים עליהם דבר. חכמים אחרים בעכו ששאלו את הרשב"א אינם ידועים לנו אפילו בשמותיהם. כל שנוכל לומר עליהם הוא שהם שלחו את שאלותיהם אל הרשב"א קודם לשנת 1291 השנה שבה חרבה עכו ופסק בה היישוב היהודי. השאלות והתשובות של חכמי עכו והרשב"א חושפות מידע רב ערך הן על קהילת עכו במחצית השנייה של המאה השלוש עשרה והן על דמותו של הרשב"א, שהשקיע מאמץ גדול מאוד לענות על שאלותיהם של בני הקהילה החשובה ביותר בארץ ישראל באותם הימים. חשובה יותר התופעה התרבותית המרתקת העולה מהשאלות והתשובות הנדונים במאמר זה – שני תלמידי חכמים, שאינם שווים כלל במעמדם ובמעלתם, ושמתגוררים במרחק אלפי קילומטרים זה מזה, לומדים יחד בהתכתבות את אחת המסכתות הקשות שבתלמוד הבבלי. תופעה זו מלמדת על צרכיו הנואשים של השואל, שישב בפאתי מזרח, מנותק ממרכזי התורה הגדולים שבאירופה, ועל סתרי לבו של הרשב"א, שהתגורר בסוף מערב אך לבו במזרח.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)465-489
מספר עמודים25
כתב עתתרביץ: רבעון למדעי היהדות
כרך83
מספר גיליון3
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP Publications

 • ihp
 • Acre (Israel) -- History
 • Adret, Solomon ben Abraham -- 1235-1310
 • Eretz Israel -- History -- Middle Ages, 500-1500
 • Responsa
 • אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) -- 1235-1310
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- ימי הבינים
 • דשאנטיש, יוסף
 • ספרות השאלות והתשובות
 • עכו (יישוב עירוני) -- היסטוריה

RAMBI Publications

 • rambi
 • Acre (Israel) -- History -- 1187-1517, Ayyubid and Mameluk
 • Adret, Solomon ben Abraham -- 1235-1310
 • Joseph di Saintes
 • Responsa -- 13th century

פורמט ציטוט ביבליוגרפי