מלה מנצ'ה - דרשה לחתולה: [שירים] [שיר ללא כותרת]

הלינה פושביטובסקה, רפי וייכרט (מתרגם)

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)115-118
מספר עמודים4
כתב עתכתובת: כתב עת לשירה וביקורת
כרך6
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP Publications

  • ihp

פורמט ציטוט ביבליוגרפי