'מחקר מוביל מדיניות : ביסוס אמפירי למדיניות רב-לשונית חינוכית : דו"ח לסיכום אבן דרך ב

אילנה שוהמי, מיכל טננבאום (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחדוח

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםתל אביב
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

פורמט ציטוט ביבליוגרפי