מחאה, פטרונות וסולידריות בין-עדתית - יהודי צפון אפריקה בעיתונות הלאדינו בראשית שנות החמישים

תמיר קרקסון, אביעד מורנו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)30-33
מספר עמודים4
כתב עתעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
כרך279
סטטוס פרסוםפורסם - אוק׳ 2022

IHP Publications

 • ihp
 • Ashkenazim
 • Immigrant absorption -- Israel
 • Israel -- Ethnic relations
 • Jewish press
 • Jews, North African -- Israel
 • Jews, North American -- Eretz Israel
 • Jews, North American -- Israel
 • Ladino language
 • Mifleget poale Erez Yisrael (Political party)
 • Mizrahim
 • Tenuʻat ha-ḥerut (Israel)
 • אשכנזים
 • חירות (מפלגה פוליטית)
 • יהודי צפון-אפריקה בישראל ובארץ-ישראל
 • מפלגת פועלי ארץ ישראל
 • עדות המזרח
 • עיתונות יהודית
 • עלייה וקליטה -- יהודי צפון אפריקה
 • קיטוב עדתי
 • שפת לדינו

פורמט ציטוט ביבליוגרפי