מוסד הגמ״ח בישראל ותהליך אסדרתו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר עוסק במוסד רווחה קהילתי שקיים, ככל הנראה, רק בקהילה החרדית בישראל (להלן: גמ"ח). הגמ"ח מקנה הלוואות ללא ריבית הממומנות באמצעות פיקדונות ללא ריבית שהגמ"ח מקבל ממפקידים. לעיתים הגמ"ח מקבל גם תרומות לשם מימון הוצאותיו התפעוליות או לצורך מימון הלוואות ללא ריבית, אך ייחודו של המוסד שהמאמר עוסק בו הוא היותו מבוסס בעיקר על פיקדונות. תרומתו של הגמ"ח לרווחת חברי הקהילה החרדית בישראל משמעותית מאוד, והיא מהווה דוגמה חשובה ליתרונות כלכלה משתפת. חלקו הראשון של המאמר עוסק בתיאור הגמ"חים, אופן פעילותם וההיגיון הכלכלי שבבסיסם, וזאת על בסיס ראיונות עם מנהלי גמ"חים מתת־סוגים שונים. חלקו השני של המאמר עוסק בתיאור ובניתוח תהליך האסדרה שעבר, מוסד הגמ"ח החל בשנת 2015, והיה מעשה החקיקה האחרון של הכנסת. העשרים בטרם נקלעה המדינה לארבע מערכות בחירות רצופות. מטרתו שלחלק זה במאמר היא הסקת מסקנות ביחס לדרך שבה ראוי לעצב בחקיקה מדיניות חברתית־כלכלית המתמקדת בעיקר במגזר מסוים בחברה בישראל. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהThe institution of the Gmach Israel and its regulation
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)325-360
מספר עמודים36
כתב עתמשפט חברה ותרבות
כרךה
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • Charity
 • Charity -- Religious aspects -- Judaism
 • Delegated legislation
 • Economics -- Sociological aspects
 • Law and economics
 • Legislation
 • Loans
 • Ultra-Orthodox Jews
 • גמילות חסדים
 • הלוואות
 • חסידות בויאן
 • חקיקה
 • חרדים
 • כלכלה וחברה
 • כלכלה ומשפט
 • צדקה (יהדות)
 • רגולציה (מדיניות ציבורית)

RAMBI Publications

 • rambi
 • Charities -- Israel
 • Charity laws and legislation -- Israel
 • Ultra-Orthodox Jews -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי