מודל חיזוי להערכת נפח תנועת הולכי הרגל במרחב העירוני

יצחק אומר, שי סופר, יודן רופא

פרסום מחקרי: ספר / דוחדוחביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

נושאי הקטלוג המאוחד

  • uli
  • Pedestrians -- Israel
  • Urban transportation -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי