מהי פסיכותרפיה אינטגרטיבית?

שרון זיו-בימן, גולן שחר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

ההיסטוריה של הפסיכותרפיה רצופה כבר מתחילת דרכה בנטייה של כל גישה לבדל ולייחד את עצמה תוך תחרות ואף יריבות מרה בין הגישות, מחד, ומאידך, בניסיונות לקדם אינטגרציה ביניהן, מתוך הבנה כי אין גישה אחת שיכולה להציע מענה לכל האתגרים של התחום, כי קיימים אזורי חפיפה בין הגישות וכי שילוב ביניהן עשוי להיות בעל תרומה משמעותית ליעילות הפסיכותרפיה. החל משנות השמונים של המאה הקודמת הפכה האינטגרציה של הפסיכותרפיה למגמה מרכזית בתחום, תוך תנופת פיתוח של מודלים לאינטגרציה, התרחבות המחקר ופיתוח רשתות מקצועיות לקידום הנושא. בהתאם לכך, מראים סקרים כי מרבית המטפלים מגדירים עצמם היום אינטגרטיביים או אקלקטיים. במאמר נצא מדוגמה קלינית, נגדיר מודלים מרכזיים לאינטגרציה של הפסיכותרפיה, נעמוד על יחסי הגומלים בין התעצמות האינטגרציה של הפסיכותרפיה לבין פיתוח המחקר בתחום, נאיר את חשיבות ההטמעה של איפיונים תרבותיים במסגרת תהליכי אינטגרציה של הפסיכותרפיה, נדון בסוגיות הקשורות להכשרה לאינטגרציה של הפסיכותרפיה, ונצביע גם על האתגרים המרכזיים העומדים בפני התחום. אנו מקווים כי ההיכרות המקיפה שנציע עם תחום האינטגרציה של הפסיכותרפיה תיצור הזמנה להעצמת תהליכי הפיתוח, המחקר וההכשרה בנושא מרכזי וחיוני זה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)156-163
מספר עמודים8
כתב עתשיחות: כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה
כרך28
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Eclectic psychotherapy
  • פסיכותרפיה אקלקטית
  • תאוריה ופרקטיקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי