מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות

Bashir Bashir (עורך), גיא בן פורת (עורך), יוסי יונה (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומה‘Integrative Approaches to the Israeli-Palestinian Conflict’,
שפה מקוריתעברית
מספר עמודים444
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

פורמט ציטוט ביבליוגרפי