מגפת הקורונה והשפעותיה על הוראת העבודה הסוציאלית: חוויית המעבר ללמידה מרחוק של סטודנטים.יות לעבודה סוציאלית בישראל

יערה פז, יעל לצר, ליאת שקלרסקי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

עם התפשטות מגפת הקורונה, הלימודים האקדמיים ב ישראל ובעולם עברו מייד להוראה מרחוק. השפעת מעבר זה על חוויית הלמידה של סטודנטים לעבודה סוציאלית טרם נחקרה דייה. מטרת מחקר זה היא לבחון את השפעתם של מגפת הקורונה והמעבר ללמידה מרחוק במקצוע העבודה הסוציאלית על החוויה הרגשית והקוגניטיבית של הסטודנטים, ועל האופן שבו הם תופסים את איכות ההוראה. במחקר השתתפו 150 סטודנטים לעבודה סוציאלית ממוסדות אקדמיים שונים בישראל, באמצעות שאלון מקוון שהועבר אליהם ברשתות החברתיות. השאלון התבסס על כלי שנבנה בניו ג'רזי וכלל סקר דמוגרפי, היגדים ושאלות פתוחות. מ מצאי המחקר מדגישים את הרגשות המעורבים שליוו את הסטודנטים בעת המעבר ללמידה מרחוק. כבר בשלב הראשון של המגפה, 52% מהמשתתפים מיקמו עצמם בתגובה "ניסוי והסתגלות" על עקומת השינוי של קובלר-רוס (1969). עם זאת, 62.6% דיווחוכי ל תקופה היתה השפעה רגשית מערערת, ו68%- דיווחו על בלבול וחוסר אונים. זאת ועוד, אף שיותר ממחציתם דיווחו כי המעבר להוראה מרחוק פגע באיכות ההוראה (64.6%), וכיהתקשו להשיג את אותה האינטימיות שהיו רגילים לה בקבוצות קטנות (77.4%), מרביתם (71.3%) רואים יתרון בלמידה מרחוק, ופתוחים לאפשרות זו גם בעתיד (76%). מחקר זה מתבונן בלמידה מרחוק כעל תופעה חדשה, בעלת השפעה על עתידה של מדיניות ההוראה של מקצוע העבודה הסוציאלית. ממצאי המחקר מהווים תשתית להבנת המורכבות שבלמידה מרחוק במקצוע זה, המבוסס על למידה מתוך חוויה, ולהמשך מחקר בתחום. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהImplications of Covid-19 on the future of teaching the social work profession: observation of the transition experience to remote learning of social work students in Israel
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)1-26
מספר עמודים26
כתב עתביטחון סוציאלי
כרך119
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP Publications

 • ihp
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • הכשרת עובדים סוציאליים
 • התמודדות (פסיכולוגיה)
 • חוויה (פסיכולוגיה)
 • חווית הלמידה
 • לחץ פסיכולוגי
 • מגפת הקורונה, 2020-
 • סטודנטים לעבודה סוציאלית
 • עמדות
 • קורונה (מחלה)

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'מגפת הקורונה והשפעותיה על הוראת העבודה הסוציאלית: חוויית המעבר ללמידה מרחוק של סטודנטים.יות לעבודה סוציאלית בישראל'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי