מבול ביער הלבנון: שרידים מיתולוגיים מן הלבנט במגילות מדבר יהודה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מכל המסורות ושברי המסורות שנאספו במאמר אפשר להסיק כמה קווי התפתחות כלליים. מסורות שונות בלבנט אימצו את הרעיון היווני של השמדה באמצעות אש ושילבו אותו במערך המיתולוגי שכבר התקיים בהן, ואשר עסק בהצלה של ידע קדום מפני המבול. ההצלה נעשתה על ידי כתיבת הידע על לוחות או מצבות. המערך המיתולוגי הזה היה קשור לזיכרונות קדומים של אנשי הלבנט על ידע בבלי שנשמר בארצות המערב. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)189-203
מספר עמודים15
כתב עתמגילות
כרךיד
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • השפעות ספרותיות
  • מגילות מדבר יהודה
  • מזרח קדום תרבות
  • מיתולוגיה
  • שפה ארמית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי