מאות: משימה: [קטע]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)7
מספר עמודים1
כתב עתעתון 77: לספרות ולתרבות
כרך363-364
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP Publications

  • ihp

פורמט ציטוט ביבליוגרפי