לשמרה: קהילות מקיימות ואקולוגיות בישראל

מלי נבו (עורך), יורם רייך (עורך), ליה לוין (עורך), דניאל מישורי (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

אסופת המאמרים לְשָׁמְרָהּ עוסקת בקהילות מקיימות ואקולוגיות בישראל. הספר כולל 23 פרקים שנכתבו על ידי עשרות כותבות וכותבים העוסקים במגוון נקודות מבט, דרכי פעולה ונתיבים לידע תיאורטי, מעשי והתנסותי בנושאים אלה. הספר מאגד בגישה מדעית רב-תחומית ידע חשוב לחברה בישראל, והוא מיועד לתמוך בקידום מציאות חיים מיטיבה שיש בה רווחה אקולוגית-חברתית עמוקה לאדם ולאדמה. השער הראשון של הספר עוסק בנושאים תיאורטיים, פילוסופיים או רעיוניים ביחס לקהילות אקולוגיות ומקיימות; השער השני מתאר מופעים ייחודיים של קהילות אקולוגיות, כפר אקולוגי ודוגמאות לחיים אלטרנטיביים; השער השלישי עוסק בקידום קיימות במערכות ובמוסדות קיימים כדי להשפיע עליהם במישרין; השער הרביעי עוסק במאבקים לבניית קהילה, קואליציות ופורומים משותפים. בספר מומחש שלמרות המורכבות והאתגרים שמזמנת מציאות החיים בעידן של שינוי אקלים ומשבר אקולוגי רב-ממדי, עלינו לשאוף בהווה ובעתיד לחיים בהרמוניה עם הטבע, חיים שבהם הקהילתיות תשמש משאב להתמודדות ודרך חיים שיש בה רווחה הדדית – חיים אנושיים משגשגים בתוך מערכות אקולוגיות בריאות. פרקי הספר מבטאים מגוון רעיונות וביטויים ממשיים למשמעות של קהילות מקיימות ואקולוגיות בישראל, החל ברעיונות לקידום קיימות קהילתית שאין בהם ערעור על המבנים האידיאולוגיים והערכיים הנוכחיים, דרך קהילות שהן ניסיוניות ואולי אף אוטופיות בחיבורן האקולוגי-חברתי-סביבתי. לְשָׁמְרָהּ אמור להוות בין השאר בסיס לדיון מחדש על יצירת ידע, על אקדמיה מעורבת-חברתית ופתוחה למומחיות מבחוץ, ועל שאלות בסיסיות של יחסי אדם-טבע / חברה-מקום.
כותר מתורגם של התרומהLeshomra: Sustainable and Ecological Communities in Israel
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאוררסלינג
מספר עמודים555
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

סדרות פרסומים

שםהסדרה לקיימות וסביבה
מוציא לאוררסלינג

מזהה דאנאקוד

  • דאנאקוד
  • 058500016878

נושאי הקטלוג המאוחד

  • uli
  • Ecology -- Israel
  • Ecology -- Israel -- Videorecordings
  • Environmentalism -- Israel
  • Human ecology -- Israel
  • Sustainable living -- Israel
  • אקולוגיה -- ישראל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי