לשונו של ספר איוב: קווים לאפיונה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחסוגיות בלשון המקרא
עורכיםמיכאל ריז'יק
מקום הפרסוםירושלים
עמודים241-255
מספר עמודים15
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

סדרות פרסומים

שםסדרת אסופות ומבואות בלשון
כרךכה

RAMBI Publications

  • rambi
  • Bible -- Job -- Language, style
  • Hebrew language, Biblical

פורמט ציטוט ביבליוגרפי