לקרוא את פני השטח: תיאוריה ללא ביקורת?

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

האם תיתכן תיאוריה ללא ביקורת? בשנים האחרונות שורה של מניפסטים ספרותיים קוראים לאמץ פרקטיקות או תובנות אתיות מחקריות חדשות, בין השאר תחת הכותרת "קריאת פני השטח" או "פוסט-קריטיק". פרקטיקות אלו גורסות כי במקום קריאה החותרת תחת הטקסט יש לתת את הדעת דווקא על מה שהטקסט אומר בגלוי. הן מדגישות את הקיים על פני הנעדר; את תיאור הדברים כהווייתם על פני פרשנותם; את הטקסט על פני הסאבטקסט. באמצעות קריאה בספרו של אסף ענברי הביתה (2009) - רומן שעושה שימוש מרתק, הן בצורה והן בתוכן, במתח שבין פני השטח לבין עומק - המחברת מפתחת את הביקורת שלה על מגמות אלו, כדי להצביע על האפשרויות הגלומות במחשבה. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהSurface Reading: Theory Without Criticism?
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)313-331
מספר עמודים19
כתב עתתיאוריה וביקורת
כרך50
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

IHP Publications

 • ihp
 • Collectivism
 • Criticism
 • Kibbutzim in literature
 • Literature -- Research
 • Meaning (Philosophy)
 • Reading
 • ביקורות ספרותיות
 • חקר הספרות
 • לטור, ברונו -- 1947-
 • משמעות (פילוסופיה)
 • ענברי, אסף -- הביתה
 • פורמליזם בספרות ובאמנויות
 • קולקטיביזם
 • קיבוץ בספרות
 • קריאה
 • תאוריה ביקורתית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי