לחשוב, להקשיב ולהסכים: לחוד וביחד - גישת דלפי: [מתוך מדור ייעוץ סטטיסטי]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר עוסק בגישת דלפי. השיטה כוללת קבוצת עניין, הגדרת שאלה, פאנל של מומחים ומשוב מעגלי עד הסכמה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)65-66
מספר עמודים2
כתב עתכתב-עת לפיזיותרפיה
כרך21
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Delphi method
  • שיטת דלפי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי