"לחצות את גבולות המגדר, לבגוד בגבולות הלאום": הפוליטיקה הפרפורמטיבית של "כביסה שחורה"

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מנתח את השיח והפרקטיקות של קבוצת "כביסה שחורה" תוך התמקדות בפרפורמטיביות שאפיינה את פעולותיה של הקבוצה ובחינת הקשרים שבין פרפורמטיביות פוליטית לפרפורמטיביות כמנגנון מכונן זהות. המאמר טוען שבסירובה להפריד בין פוליטיקה מינית לפוליטיקה לאומית, "כביסה שחורה" ניסחה לראשונה פוליטיקה להט"בית שאיננה פוליטיקת זהות אלא פוליטיקה של הזדהות העולה מתוך עמדה של שוליות מינית ומגדרית, ושהפרקטיקות של הקבוצה הציעו תפיסה של הסובייקט הפוליטי כגופני ומיני וקראו תיגר על גבולות הזהות הלאומית והשיח הפוליטי בישראל.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחסקס אחר
כותר משנה של פרסום המארחמבחר מאמרים בלימודים להט"ביים וקוויריים ישראליים
עורכיםאייל גרוס, עמליה זיו, רז יוסף
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאוררסלינג
עמודים375-409
מספר עמודים35
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

סדרות פרסומים

שםהסדרה למגדר
מוציא לאורהוצאת רסלינג

IHP Publications

 • ihp
 • Citizenship
 • Group identity
 • Homosexuality
 • Homosexuality in art
 • Human rights
 • Lesbianism
 • Performance art
 • Politics, Practical
 • Sex

RAMBI Publications

 • rambi
 • National characteristics, Israeli
 • Palestinian Arabs -- Civil rights -- Israel
 • Sexual minorities -- Legal status, laws, etc -- Israel
 • Sexual minorities -- Political activity -- Israel
 • Social movements -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי