"לחני ישמעאל באוהלי ישראל": על תבונת הלב במפגש בין צופיות ויהדות - שיחה עם אברהם אלקיים, מראיינים: ליבנת הולצמן ועידו שחר

ליבנת הולצמן, עידו שחר, אברהם אלקיים (מְרוּאֲיָּן)

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)297-309
מספר עמודים13
כתב עתהמזרח החדש
כרךס"א
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Experience (Religion)
  • Judaism -- Relations -- Islam
  • Salafiyah
  • Sufism
  • אלקיים, אברהם -- 0000-0003-1337-3474
  • חוויה דתית
  • יהדות ואסלאם
  • סופיות (אסלאם)
  • סלפיה (תנועה)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי